Välkommen
"Rent mjöl i påsen"
header
highlight
Stenmalet - ekologiskt - närodlat

Otto Gård är en ekologisk familjegård. Vi odlar spelt, vete, råg och bondbönor. I växtföljden ingår även ärter, korn och oljehampa.

Vi mal egen spannmål på vår stenkvarn och snart även på en virvelkvarn.

Alla produkter som vi säljer är odlade och förädlade på den egna ekologiska gården i Pensala, Nykarleby, Österbotten.

Kvarnar

Vi har två olika kvarnar, stenkvarn och virvelkvarn

Stenkvarn med siktverk